Bli medlem

Medlemskap i Harlekin

Vid intresse av medlemskap kontakta Magnus Wallin  m_wallin@hotmail.com

                                                                                                                                           

Medlem – Aktiv, du får vara med på kurser, föreställningar m.m                     200 kr/ år

Familjemedlemskap – gäller för ett hushåll                                                      300 kr/ år

Stödmedlem – om du inte vill vara aktiv men ändå stödja föreningen              100 kr/ år

                                                                                                                                            

Bankgiro: 193-6095 Vid inbetalning av medlemskap glöm inte ange ditt personnummer.

Harlekin är medlem i Amatörteaterns Riksförbund, ATR, så en del av medlemsavgiften går till ATR.