Styrelsen

Styrelsen består av:

Ordförande:

email:

Sekreterare: Christoffer Sandström

email: jagochingenannan@yahoo.se

Kassör: Magnus Wallin

email: m_wallin@hotmail.com

Suppleant: Mia Vaher

email: draculmia@hotmail.com