Styrelsen

Styrelsen består av:

Ordförande:Johanna Taller

email: av.prinzessin@gmail.com

Sekreterare: Christoffer Sandström

email: jagochingenannan@yahoo.se

Kassör: Magnus Wallin

email: m_wallin@hotmail.com

Suppleant: Mia Vaher

email: draculmia@hotmail.com